Meteen naar de inhoud

Help ons. rekening NL55 RABO 0130 2474 64 tnv Stichting Happygunjur.

A photo

Visie en Missie

De Visie van de Stichting is gebaseerd op solidariteit met de mensen in ontwikkelingslanden en op de internationale verdragen voor mensenrechten. Zij wil een steentje bijdragen om de levensomstandigheden van de plattelands bevolking van Gunjur te verbeteren door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun bestaans-zekerheid te kunnen realiseren. In samenspraak met een aantal partners in Gunjur zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. Zij ziet het daarom als haar missie om Tarud en andere lokale instellingen te ondersteunen om toegankelijk onderwijs voor de gekozen doelgroep te realiseren. Onderwijs dat past in de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking. In de samenwerking met genoemde partners gaan we uit van gelijkwaardigheid, vriendschap en vertrouwen. Elkaar kennen, in elkaars land geweest te zijn en elkaars gastvrijheid ervaren hebben zijn de belangrijkste onderdelen van de samenwerking tussen de Stichting en hun Gambiaanse partners.