Beursvloer Vianen 23 maart 2017

Happy Gunjur was aanwezig op de beursvloer en kwam tot 6 matches.

 

- Heffiq
- Gasservice Vianen
- Hof van Batenstein
- Bibliotheek Vianen
- Miele
- Speel-0-theek Vianen

 

Reactie (0) Hits: 282
Stichting Happy Gunjur
CLUB VAN 50


Zoals u wellicht weet zetten wij ons al meer dan 11 jaar in om kansarme kinderen in het Gambiaanse dorp Gunjur onderwijs te laten volgen. Ook zijn er scholen gebouwd, waterinstallaties aangelegd en is er een voedingsprogramma opgezet voor de Traud Pre school (216 leerlingen).
Dit alles kon worden gerealiseerd door de vele gulle gaven die we in de loop der tijd mochten ontvangen. Door de verslechterde economische situatie begint echter ook onze stichtingskas de bodem te zien.
Om de door ons 108 gesponsorde kinderen het hele schooltraject te kunnen laten volgen is er een financiële buffer nodig.

De kosten per jaar om 108 kinderen onderwijs te kunnen laten volgen bedragen 2.500 euro, exclusief de kosten van de dagelijkse warme schoolmaaltijd.
Om een buffer van 2 jaar aan te vullen ( 5.000 euro) is er gekozen om een eenmalige actie te starten n.l. de CLUB VAN 50.

Wij vragen 50 personen (of groepje van) om een bedrag van 100 euro te storten op ons rekening nr. NL55 RABO 0130247464 o.v.v. Club van 50.
Als tegenprestatie bieden wij u sowieso een goed gevoel en bij het slagen van deze actie een informatie bijeenkomst over gerealiseerde projecten en het leven in de compounds in Gambia.
 

MOGEN WIJ OP UW STEUN REKENEN?

Reactie (0) Hits: 357
Beursvloer VIanen 21 april 2016.

Ook dit jaar was de stichting aanwezig op de beursvloer in het stadhuis te Vianen.
Evenals voorgaande jaren hebben we weer een aaantal goede matches gehad.
Dank aan MIELE, DE KLOP, MAKRO en Hof van Batenstein.
Ook mochten we een nieuw donateur bijschrijven.

Reactie (0) Hits: 322
Verzending hulpgoederen  naar Gambia         januari - februari 2016

Het afgelopen jaar hebben wij weer heel  spullen ontvangen , kleding, schoenen, medische en huishoudelijke artikelen, etc etc.
Dank aan alle gulle gevers, ook dank aan de trouwe inpakkers , Mia, Rian, Wil en Tineke. Ze hebben maar liefst 156 bananendozen ingepakt.
Vervolgens ging het naar de opslag bij Van de Scheur Logistiek Vianen envbeen deel bij Fam de Jong Lexmond.
2 februari  zijn alle dozen in Gunjur aangekomen, Tineke zal daar de komende 4 weken weer zorg dragen voor de distributie van alle spullen.


1
2 3
Aankomst Banjul Vertrek naar Gambia


Reactie (0) Hits: 429
Verslag van bezoek aan Gambia sept 25- oct 16 2015

De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

1.Salariskosten onderwijzend personeel Tarud pre school.
2.Renovatie Happy Gunjur winkel
3 Laptops voor Tarud
4.Waka Waka powerlight
5.Ambulance
6.Algemeen

1. Salarissen Tarud pre school.
Door het wegvallen van een Engelse sponsorgroep MBG die verantwoordelijk was voor de betaling van de salarissen van d 7 leerkrachten een schoonmaker en 3 kookdames is er het afgelopen schooljaar een aanzienlijk tekort ontstaan en voor het nieuwe seizoen ziet het er eveneens erg somber uit.
De totale netto loonsom van het onderwijzend personeel bedraag 8600 euro.
De bijdragen uit Engeland worden in 3 jaar afgebouwd en dit betekent dat er dit schooljaar een tekort ontstaat van ruim 4500 euro.
Door initiatieven van de ouderraad en de inzet van leerkrachten kan een klein deel van het verlies worden weggewerkt echter er blijft een gat van ca 4000 euro, en voor het schooljaar 2016-2017 zal dit tekort bij ongewijzigde omstandigheden 6000 euro zijn.
Onze stichting heeft vorig jaar de toezegging gedaan om jaarlijks 750 euro aan de salariskosten bij te dragen
De opdracht aan het schoolbestuur en de dorpsstichting is dan ook om met spoed alternatieven te zoeken. Vanuit onze stichting zullen we ook op zoek gaan naar mogelijke nieuwe sponsors.

2. Renovatie van de Happy Gunjur winkel
376 schade 375 schade 413 hersteld
Schade Schade Hersteld
De plaats waar de in Vianen ingezamelde goederen worden opgeslagen , gedistribueerd en verkocht was door heftige stormen en regenbuien gigantisch beschadigd en onbruikbaar geworden voor de gewenste activiteiten. Ook een deel van de muren was beschadigd.
Na overleg met de locale timmerman en hulp van een aantal vrijwilligers is het kapotte dak verwijderd en zijn er nieuwe balken en golfplaten geplaatst en een stuk van de muur hersteld.

3. Laptops.
Wij hebben 2 door SAP aan ons geschonken gebruikte laptops aan de Tarud organisatie in Gunjur kunnen overhandigen.

4. Waka Waka powerlight.
Samen met de Tarud organisatie hebben we ook een meeting voorbereid over een eventuele extra bijdrage van Waka Wak solarlights 2450 van de 3600 gezinnen in Gunjur hebben vorig jaar via een sponsor een Waka Waka powerlight mogen ontvangen tegen een geringe vergoeding van 200 dalasi (2 euro). Op korte termijn zal er een vervolg bijeenkomst komen om te kijken of er ook voor de resterende huishoudens een Waka Waka beschikbaar kan komen. Van de opbrengst (zoveel x 200 dalasi) is er een zelfvoorzienende solar lichtinstallatie gekocht voor het locale ziekenhuis.

5. Ambulance
De SJUKBILL ambulance is niet meer, de motor / vering / ophanging is dermate beschadigd dat reparatie niet meer lonend is.
5 jaar heeft deze zware zweedse dienst gedaan. Onvoldoende deskundig onderhoud en met name de toestand van de zeer slechte wegen heeft hierbij parten gespeeld. Het locale ziekenhuis in Gunjur en onze stichting zijn veel dank verschuldigd aan Ruud Bais en Martin Vaars, de initiatiefnemers van project .

6. Algemeen
De resulaten van de Tarud Pre school waar onze stichting 108 van de 216 kinderen sponsort zijn uitstekend te noemen zij scoren als beste school in de regio. Dit betekent dat de kinderen die doorstromen naar het basis onderwijs later goede resulaten tonen.
Tijdens het bezoek is ook het geld voor de sponsor kinderen en het voedselprogramma betaald.
Reactie (0) Hits: 446

26/28/29/30/ mei.
Afrikaanse taferelen bij KinderDagVerblijf en BSO  JOLIE  Utrecht
Afrikaanse taferelen bij KinderDagVerblijf en BSO JOLIE Utrecht  Onze stichting mocht aanschuiven bij het thema Afrika. 
We hebben aan 2 groepen voorlichting gegeven over Gambia en onze activiteiten in Gunjur.  
Bij de JOLIE stand kon men zelfgemaakte / bedrukte tegeltjes en veel andere zaken kopen . Bij de kraam van de stichting was het Gambiaanse assortiment te koop.
Dankzij de enorme inzet van de medewerkers van JOLIE en met name die van Coby de Groot is er een leuk bedrag voor de stichting binnen gekomen.

Jolie Africa 1 webJolie Africa 2 webJolie Africa 3 web
Reactie (0) Hits: 573
adres: Hazelaarstraat 18 
4131AB Vianen (Ut)
The Netherlands

Login
Webmaster: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.